ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Συχνά τα παιδιά έχουν δυσκολίες στην ομιλία και στο λόγο. Τα πιο καθοριστικά χρόνια για την εξέλιξη της ομιλίας και του λόγου ενός παιδιού είναι από 1,5 έως 5 χρονών.

Στην ομιλία και στο λόγο κάθε άτομο έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης. Έτσι ένα παιδί π.χ. μπορεί να περπατήσει σε ηλικία 10 μηνών και ένα άλλο στους 18 μήνες, χωρίς αυτό αναγκαστικά να σημαίνει ότι το πρώτο είναι πιο ώριμο, πιο έξυπνο. Υπάρχουν όμως ορισμένα χρονικά όρια που αν το παιδί τα περάσει, οι γονείς πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη του ειδικού. Αν η ομιλία και ο λόγος ενός παιδιού υστερούν σημαντικά από το επίπεδο της ομιλίας και του λόγου των παιδιών της ηλικίας του δεν πρέπει να πούμε “δεν πειράζει, μικρό είναι θα μιλήσει αργότερα”. Η καλή λεκτική επικοινωνία είναι απαραίτητη για την ομαλή συναισθηματική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Επίσης πολλά ψυχολογικά προβλήματα εκδηλώνονται με δυσκολίες στην ομιλία και στο λόγο.

Ανάλογα με την ηλικία του, θα πρέπει να ανησυχήσετε όταν το παιδί:

18 ΜΗΝΩΝ
Προφέρει μόνο φωνήεντα και καθόλου σύμφωνα. Χρησιμοποιεί 2-3 λέξεις δυσκατάληπτες ή προφέρει 2-3 λέξεις, αλλά δεν τις χρησιμοποιεί πάντα, για να δηλώσει το ίδιο πράγμα, π.χ. βλέποντας τη μαμά λέει ”μαμά” , αλλά το λέει και όταν βλέπει τον μπαμπά, τον αδελφό κ.α. Δε δείχνει οικεία αντικείμενα, δε δείχνει πάνω του διάφορα μέλη του σώματος όταν του το ζητηθεί, δεν εκτελεί απλές εντολές.
2 ΧΡΟΝΩΝ
Το λεξιλόγιό του αποτελείται από λίγες και δυσκατάληπτες λέξεις, δεν παραθέτει δύο λέξεις σχηματίζοντας προτάσεις, δε μιμείται φωνές ζώων, ήχους αυτοκινήτων, δεν απαντά στην ερώτηση «πώς σε λένε», δε χρησιμοποιεί συμβολικά διάφορα παιχνίδια (π.χ. τάισμα μωρού).
3 ΧΡΟΝΩΝ
Όταν η ομιλία του εξακολουθεί να είναι δυσκατάληπτη, το λεξιλόγιό του περιορισμένο σε ουσιαστικά και λίγα ή καθόλου ρήματα, δε χρησιμοποιεί άρθρα, επίθετα, επιρρήματα, προθέσεις δεν έχει την έννοια του πληθυντικού, δε σχηματίζει απλές προτάσεις π.χ. “η Ελένη πίνει νερό”, δε παρακολουθεί ιστορίες και παραμύθια, δεν επαναλαμβάνει απλά τραγούδια που ακούει.
4 ΧΡΟΝΩΝ
Όταν οι προτάσεις του είναι μικρές και όχι σωστά οργανωμένες π.χ. λέει “όχι φάω” αντί “δε θέλω να φάω”, ή λέει “θέλω να πάω τι κούνιε” αντί “θέλω να πάω στις κούνιες”. Η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή π.χ. αφαιρεί συλλαβές από πολυσύλλαβες λέξεις , δεν προφέρει απλά συμπλέγματα συμφώνων, δεν μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα, δεν προφέρει σωστά αρκετά φωνήματα, δε διατυπώνει ερωτήσεις μερικής άγνοιας με λέξεις όπως: «γιατί, πώς, πότε, πού, ποιος».
5 ΧΡΟΝΩΝ
Όταν το λεξιλόγιό του είναι περιορισμένο και οι προτάσεις του μικρές και φτωχές σε περιεχόμενο, Σε αυτή την ηλικία το παιδί πρέπει να χρησιμοποιεί προτάσεις με 10-11 λέξεις. Όταν δεν μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός και στo λόγο του κάνει πολλά συντακτικά και γραμματικά λάθη. Σε αυτή την ηλικία πρέπει να προφέρει όλους τους φθόγγους, υπάρχει ανοχή μόνο για το φθόγγο ”Ρ” που μπορεί ακόμα να μην τον προφέρει σωστά. Όταν δεν μπορεί να εξηγεί τη χρήση αντικειμένων ή να ονομάζει το αντικείμενο από την περιγραφή του, όταν δε χρησιμοποιεί μέλλοντα και αόριστο, όταν δεν εκτελεί τρεις διαδοχικές εντολές.
Όποια και αν είναι η ηλικία του παιδιού σας, αν εσείς που είστε γονιός και γνωρίζετε το παιδί σας καλύτερα από όλους, έχετε κάποια ανησυχία ή κάποιο προβληματισμό καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Γιατί η έγκαιρη παρέμβαση είναι πολύ σημαντική για τη γρήγορη και εύκολη αποκατάσταση των δυσκολιών αλλά και για τη δική σας σιγουριά και ψυχική ηρεμία.