ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΔΥΣΛΑΛΙΑ)

  • Η δυσλαλία είναι η πιο συχνή διαταραχή κατά την παιδική ηλικία. Με τον όρο δυσλαλία εννοούμε τις αντικαταστάσεις, τις αλλοιώσεις,τις παραλείψεις και τις αμοιβαίες μεταθέσεις φθόγγων μέσα στη λέξη.Οι φθόγγοι που συχνότερα πάσχουν είναι οι: <<Ρ,Σ,Ζ,Ψ,Ξ,ΤΣ,Κ,Θ,Δ>>. Το παιδί προφέρει π.χ νελό αντί νερό , μικόθ αντί μικρός , δάλι αντί ζάρι , σέλω αντί θέλω.
  • Η δυσλαλία μέχρι το τρίτο ή τέταρτο έτος μπορεί να είναι φυσιολογική.Όταν όμως αυτή ξεπεράσει τα όρια του τέταρτου έτους, τότε πρέπει να επέμβει ο λογοθεραπευτής, ώστε η διαταραχή να θεραπευτεί το αργότερο μέχρι το παιδί να πάει στο σχολείο.Το δυσλαλικό παιδί αντιμετωπίζει τα πειράγματα και τις προσβολές των συμμαθητών του ,κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται νευρικό,απομονώνεται από τα υπόλοιπα παιδιά και γίνεται αντικοινωνικό.
  • Το δυσλαλικό παιδί που φοιτά στο δημοτικό παραλείπει ή αντικαθιστά ή κάνει μεταθέσεις γραμμάτων ή συλλαβών στη γραφή αλλά και στην ανάγνωση,διότι όπως μιλάει έτσι γράφει και διαβάζει. Η αγωγή για τη διόρθωση των δυσλαλιών κατά τη σχολική ηλικία πρέπει να γίνεται παράλληλα με την καταπολέμηση των ενδεχόμενων διαταραχών γραφής και ανάγνωσης.Έτσι με ολομέτωπη δουλειά πετυχαίνουμε την αγωγή τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου.
Η θεραπεία αρχίζει συνήθως από τον πιο εύκολο για διόρθωση φθόγγο , για να εμπνεύσουμε στο παιδί την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να μιλήσει καλά.